ผลกระทบของสัญญาณรบกวนย่านฮาร์มอนิกส์และย่านอีเอ็มไอผ่านทางตัวนำจากแหล่งจ่ายไฟแบบต่างๆของโคมไฟฟ้แบบดาวน์ไลท์ที่ใช้หลอดแอลอีดี