ส่วนต่อยอดระบบค้นหาเอกสารภาษาไทยบนโปรแกรมบริหารจัดการเอกสาร Alfresco

Publish Year National Conference 1
2010 exกฤษณพงศ์ เจียจันทร์พงษ์ , exสรชา เทพสถิตย์ศิลป์ , inดร.สุขุมาล กิติสิน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ส่วนต่อยอดระบบค้นหาเอกสารภาษาไทยบนโปรแกรมบริหารจัดการเอกสาร Alfresco", การประชุมวิชาการ The 2nd ECTI-Conference on Application Research and Development (ECTI-CARD) 2010, 10 - 12 พฤษภาคม 2010, พัทยา ชลบุรี ประเทศไทย