โครงการวิจัยพัฒนาการออกแบบใบจักรเรือ

Publish Year National Journal 1
2015 inดร.ยอดชาย เตียเปิ้น, รองศาสตราจารย์, exพงศ์สรร ถวิลประวัติ, "Hydrodynamic Computational Analysis for Propeller", วิศวสารลาดกระบัง, ปีที่ 32, ฉบับที่ 4, ธันวาคม 2015, หน้า 85-90