การใช้ 1-methylcyclopropene และสภาพควบคุมบรรยากาศในการยืดอายุการเก็บรักษามะม่วงน้ำดอกไม้เพื่อการส่งออกทางเรือ

  • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

  • โครงการเดี่ยว

  • 2547 (2546-2547)

  • inดร.อภิตา บุญศิริ

  • inดร.อภิตา บุญศิริ

  • โครงการวิจัยสาขาเกษตรศาสตร์