การสำรวจเชื้อไวรัสเวสท์ไนล์ในยุงในเขตตะวันตกของประเทศไทย