ผลของความเข้มข้นของเลือดและเกลือ และอุณหภูมิในการต้มต่อคุณลักษณะด้านเนื้อสัมผัสของเลือดก้อน