การพัฒนาเครื่องตัดต้นมันสำปะหลังพร้อมเก็บเกี่ยวหัวมันสำปะหลัง