ผลของสารเคอคูมินต่อพิษของสารพิษอะฟล่าในหนู

Publish Year International Journal 2
2015 inดร.ศรัญญา พัวพลเทพ, รองศาสตราจารย์, inดร.กาญจนา อิ่มศิลป์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exMachii, Kenji, exKumagai, Susumu, inดร.อำนาจ พัวพลเทพ, รองศาสตราจารย์, "The Effects of Curcumin on Aflatoxin B1-Induced Toxicity in Rats", BIOCONTROL SCIENCE, ปีที่ 20, ฉบับที่ 3, กันยายน 2015, หน้า 171-177
2009 inดร.อำนาจ พัวพลเทพ, รองศาสตราจารย์, inดร.ศรัญญา พัวพลเทพ, รองศาสตราจารย์, exMachii, K, exNakayama, H, exKumagai, S, "The effects of curcumin as a chemoprotective agent against aflatoxin B1 induced toxicity in rats", Toxicology Letters, ปีที่ 189, ฉบับที่ 189S, กันยายน 2009, หน้า 134-135
Publish Year International Conference 2
2009 inดร.อำนาจ พัวพลเทพ, รองศาสตราจารย์, inดร.ศรัญญา พัวพลเทพ, รองศาสตราจารย์, exMachii, K, exNakayama, H, exKumagai, S, "The effects of curcumin as a chemoprotective agent against aflatoxin B1 induced toxicity in rats", The 46th Congress of the European Societies of Toxicology,Dresden, Germany, 13 - 16 กันยายน 2009, Dresden สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
2008 exSugita-Konishi, Y, exKubosaki, A, exSugiyama, K, inดร.อำนาจ พัวพลเทพ, รองศาสตราจารย์, exKumagai, S, "Effects of T-2 toxin on hepatic drug metabolizing enzymes and the binding activity of aflatoxin B1 to DNA in rats", SOT 47th Annual Meeting and ToxExpo, 16 - 20 มีนาคม 2008, วอชิงตัน สหรัฐอเมริกา