ผลของนารินจีนินต่อจลนศาสตร์ของดีอ๊อกซี่นิวาลินอลในสุกร

Publish Year International Journal 1
2010 inดร.อำนาจ พัวพลเทพ, รองศาสตราจารย์, inดร.ศรัญญา พัวพลเทพ, รองศาสตราจารย์, exYoshiko Sugita-konishi, inดร.กรรณิการ์ วงษ์พานิชย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exKenji Machii, exYoshinori Itoh, exSusumu Kumagai, "The effect of naringenin on the fate and disposition of deoxynivalenol in piglets", JOURNAL OF VETERINARY MEDICAL SCIENCE, ปีที่ 72, ฉบับที่ 10, ตุลาคม 2010, หน้า 1289-1294
Publish Year International Conference 5
2012 inดร.อำนาจ พัวพลเทพ, รองศาสตราจารย์, "Protective effects of phytochemicals against mycotoxin-induced toxicity in animals", The 15th AAAP Animal Science Congress, 26 - 30 พฤศจิกายน 2012, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2010 inดร.อำนาจ พัวพลเทพ, รองศาสตราจารย์, "How to reduce certain toxicities of mycotoxins ?", The 36th International Conference on Veterinary Sciences 2010 (ICVS 2010), 3 - 5 พฤศจิกายน 2010, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2009 inดร.อำนาจ พัวพลเทพ, รองศาสตราจารย์, exYoshiko Sugita-konishi, exMachii Kenji, exItoh Yoshinori, exKumagai Susumu, "Effect of naringenin on dispositions of deoxynivalenol in piglets", The 48th Annual Meeting of the Society of Toxicology, U.S.A., 15 - 19 มีนาคม 2009, Baltimore แมริแลนด์ สหรัฐอเมริกา
2008 inดร.อำนาจ พัวพลเทพ, รองศาสตราจารย์, exSugita-Konishi, Y, exMachii, K, exItoh, Y, exKumagai, S, "Effects of naringenin on dispositions od deoxynivalenol in pigs", The 64th Annual Meeting of Mycotoxicology, Japan, 29 สิงหาคม 2008, ญี่ปุ่น
2007 inดร.อำนาจ พัวพลเทพ, รองศาสตราจารย์, inดร.ศรัญญา พัวพลเทพ, รองศาสตราจารย์, inดร.กาญจนา อิ่มศิลป์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวนฤมล กลางแก้ว, "Detection of deoxynivalenol contamination in wheat products", The Sixth Princess Chulabhorn International Science Congress, 25 - 29 พฤศจิกายน 2007, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย