แนวทางการพัฒนาสหกรณ์บริการศุภนิมิตจตุจักร จำกัด ให้เป็นองค์กรพัฒนาชุมชน