การวิจัยการเรียนการสอนแบบ e-learningวิชาสัทศาสตร์ภาษาอังกฤษ

Publish Year International Conference 1
2009 inดร.อภิลักษณ์ ธรรมทวีธิกุล, รองศาสตราจารย์, "English Phonetics: An e-course offered at Kasetsart University", the International Conference on Human Development: Language, Mind and Innovation, Srinakarintarawirot University,, 14 สิงหาคม 2009, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย