การประเมินสภาวะที่เหมาะสมของการผลิตไฮโดรเจนจากของเสียโรงงานไฟเบอร์บอร์ดโดยวิธีการตอบสนองที่พื้นผิว

Publish Year National Conference 1
2009 inดร.ประไพพิศ ชัยรัตนมโนกร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Alkaline pretreatment of sawdust for effective hydrogen production", 7th Eco-Energy and Materials Science and Engineering Symposium, 19 - 22 พฤศจิกายน 2009, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย