การพัฒนาและออกแบบระบบกำจัดกลิ่นที่เกิดจากกระบวนการอบยางในโรงงานอุตสาหกรรมยางพารา

Publish Year National Conference 1
2010 inดร.จักรกฤษณ์ มหัจฉริยวงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การพัฒนาวิธีการบำบัดกลิ่นในถังปฏิกรณ์ระบบเปียก", การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีครั้งที่ 8 , 19 มีนาคม 2010, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย