อนุภาคนาโนที่เข้ากันได้กับสิ่งมีชีวิตเพื่อยึดจับและนำพาสารว่องไวต่อรังสี: นำไปสู่การเป็นสารประกอบสำหรับรังสีรักษา

Publish Year International Conference 2
2011 inดร.วรรณวิมล ปาสาณพันธ์, รองศาสตราจารย์, exL. Chunkoh, exS. Choofong, "MAGNETIC GADOLINIUM-CHITOSAN COMPOSITE NANOPARTICLES CREATED BY RADIOLYTIC SYNTHESIS", 18TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON COMPOSITE MATERIALS, 21 - 26 สิงหาคม 2011, เจจู อื่นๆ สาธารณรัฐเกาหลี
2009 exนางสาวสุรกานต์ ชูฟอง, inดร.วรรณวิมล ปาสาณพันธ์, รองศาสตราจารย์, "Particle Size Lowering of Chitosan Nanosphere by GammaIrradiation and Chemical Modification", 7th Eco-Energy and Materials Science and Engineering Symposium, 19 - 22 พฤศจิกายน 2009, เชียงใหม่ เชียงใหม่ ประเทศไทย