การเพิ่มมูลค่าการใช้ประโยชน์ให้กับเศษเหลือ (น้ำเลือด) ที่ได้จากกระบวนการผลิตปลาทูน่าบรรจุกระป๋อง