ประวัติศาสตร์บอกเล่า : กรณีศึกษาวิถีวัฒนธรรมและสิทธิชุมชนในการใช้ประโยชน์และอนุรักษ์ทรัพยากรที่ดิน ของชาวบ้านขุนสมุทรจีน ตำบล แหลมฟ้าผ่า อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ”


แสดงความคิดเห็น

(0)