การผลิต glucosamine จากเปลือกปูของไทย

Publish Year International Conference 2
2012 exSawitri Samatthiyakorn, inดร.กังสดาลย์ บุญปราบ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Glucosamine hydrochloride processing from crab shell waste by enzyme method", The 6th Pure and Applied Chemistry International Conference 2012(PACCON2012), 11 - 13 มกราคม 2012, เชียงใหม่ ประเทศไทย
2012 exSawitree Samatthiyakorn, inดร.กังสดาลย์ บุญปราบ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Glucosamine Hydrochloride Processing by Enzyme Method from Aquatic Animal Shell Waste", International Fisheries Symposium-IFS2012,6-8 December 2012, Can Tho city, Vietnam, 6 - 8 ธันวาคม 2012, Can Tho City สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
Publish Year National Conference 3
2013 inดร.กังสดาลย์ บุญปราบ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exSawitree Samatthiyakorn, "WASTE UTILIZATION FOR GLUCOSAMINE HYDROCHLORIDE PROCESSING BY OPTIMUM EXTRACTION TECHNIQUE FROM PHU-MA (Portunus pelagicus)", การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยครั้งที่ 39 ( The 39th Congress on Science and Technology of Thailand, 21-23 October 2013, Bangkok, Thailand), 21 - 23 ตุลาคม 2013, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2011 exSawitri Samatthiyakorn, inดร.กังสดาลย์ บุญปราบ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "เทคนิคการผลิตกลูโคซามีนไฮโดรคลอไรด์จากสัตว์น้ำที่มีเปลือกเหลือทิ้ง", การประชุมเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติครั้งที่ 20, 2-3 กุมภาพันธ์ 2554, มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา จังหวัดนครปฐม(The 20th National Graduate Research Conference,2-3 Feb 2011, Mahidol University Salaya, Nakornphatom Province, Thailand), 2 - 3 กุมภาพันธ์ 2011, จังหวัดนครปฐม กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2010 exSawitri Samatthiyakorn, inดร.กังสดาลย์ บุญปราบ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "กลูโคซามีนไฮโดรคลอไรด์จากสัตว์น้ำของไทยที่มีเปลือกเหลือทิ้งและเทคนิคการสกัดที่เหมาะสม", การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 36 (วทท 36); The 36th Congress on Science and Technology of Thailand(STT36),Bangkok, Thailand, 26-28 October 2010, 26 - 28 ตุลาคม 2010, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย