การค้นหายีนที่กำหนดการสร้างโปรตีนที่มีส่วน Leucine-Rich Repeat ในเชื้อเลปโตสไปรา เคอร์สเนอรี่

Publish Year International Conference 1
2010 exWorapong Wilairat, exSupachai Nitipan, exTepyuda Sritrakul, exAnthicha Kunjantarachot, inนางนุช พึ่งโพธิ์สภ (โชติช่วง), inดร.ศิริวรรณ พราพงษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Structural Approach of Leptospira Leucine-Rich Repeat Proteins", The 36th International Conference on Veterinary Science, 2010, and OIE&FAO joint symposiums, 3 - 5 พฤศจิกายน 2010, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย