ทฤษฎีปรับปรุงของความโน้มถ่วง : การจำกัดรูปแบบของทฤษฎีด้วยข้อมูลจากการสังเกตการณ์และความเป็นไปได้ที่จะประยุกต์ใช้ในจักรวาลวิทยา

  • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

  • โครงการเดี่ยว

  • 2552 (2551-2564)

  • inดร.คัมภีร์ ค้าแหวน

  • inดร.คัมภีร์ ค้าแหวน

  • โครงการวิจัยสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี


แสดงความคิดเห็น

(0)