การพัฒนาพุทธรักษาปลอดไวรัสสำหรับการส่งออก

Publish Year International Conference 1
2012 inดร.นงณพชร คุณากร, inดร.พิสสวรรณ เจียมสมบัติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Establishment of Meristem Culture in vitro for Achieving CaYMV andCaYSV-free Canna spp.", The International Symposium on Orchids and Ornamental Plants, 9 - 12 มกราคม 2012, เมือง เชียงใหม่ ประเทศไทย