การใช้ประโยชน์จากน้ำมันรำข้าวและผลพลอยได้จากอุตสาหกรรม น้ำมันรำข้าวในอาหารเพื่อสุขภาพ

Publish Year International Journal 2
2014 exNukit, N, exSetwipattanachai, P, inดร.สิรี ชัยเสรี, รองศาสตราจารย์, inดร.ปาริฉัตร หงสประภาส, รองศาสตราจารย์, "Effects of Surfactants and Aging Time on Solidification of Rice Bran Oil at Room Temperature", JOURNAL OF OLEO SCIENCE, ปีที่ 63, ฉบับที่ 11, พฤศจิกายน 2014, หน้า 1099-1107
2010 exSuwanoot Tuntragul, inดร.สมจิต สุรพัฒน์, inดร.ปาริฉัตร หงสประภาส, รองศาสตราจารย์, "Influence of Rice Bran Oil and Rice Flours on Physicochemical Properties of a Mozzarella Cheese Analog", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์), ปีที่ 44, ฉบับที่ 5, กันยายน - ตุลาคม 2010, หน้า 924-934
Publish Year International Conference 1
2015 inดร.ปาริฉัตร หงสประภาส, รองศาสตราจารย์, exNatchanok Meeprathom Nukit, "Gelation of rice bran oil using crude wax from winterizing step and surfactant as organogelators", FSDH 2015 Conference: Food Structures, Digestion and Health , 28 - 30 ตุลาคม 2015, Wellington นิวซีแลนด์