การล้างผักตระกูลกะหล่ำด้วยเครื่องอัลตราโซนิคส์

Publish Year National Conference 1
2010 inดร.สิริชัย ส่งเสริมพงษ์, รองศาสตราจารย์, "การล้างผักตระกูลกะหล่ำด้วยเครื่องอัลตราโซนิคส์", การประชุมวิชาการ การปรับปรุงกระบวนการผลิตเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพพลังงานและสิ่งแวดล้อมในอุตสาหกรรมด้วยเทคโนโลยีสะอาดประจำปี 2553, 3 กันยายน 2010, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย

แสดงความคิดเห็น

(0)