การศึกษาคุณสมบัติบัติทางกายภาพและเคมีของข้าวเกรียบสาหร่ายจากข้าวกล้อง