การประยุกต์ใช้สารสกัดอัลลิซินจากกระเทียม ไคโตซานและสารประกอบเชิงซ้อนอัลลิซิน-ไคโตซานเป็นสารต้านเชื้อจุลินทรีย์ในผลิตภัณฑ์ไส้กรอกหมูไขมันต่ำ

Publish Year International Journal 1
2012 inดร.ทานตะวัน พิรักษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.อนุวัตร แจ้งชัด, รองศาสตราจารย์, exรศ.ดร.พันธิพา จันทวัฒน์, "Characterisation of physical, chemical and antimicrobial properties of allicin–chitosan complexes", International Journal of Food Science and Technology, ปีที่ 47, ฉบับที่ 7, กรกฎาคม 2012, หน้า 1339-1347
Publish Year International Conference 1
2010 inดร.ทานตะวัน พิรักษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Production of Chitosan-Allicin Complexes for Using as Antimicrobial Agent: Preparation Method, Properties and Microstructure", The 10th International Hydrocolloids Conference, 20 - 24 มิถุนายน 2010, Shanghai สาธารณรัฐประชาชนจีน
Publish Year National Conference 1
2010 inดร.ทานตะวัน พิรักษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.อนุวัตร แจ้งชัด, รองศาสตราจารย์, exรศ.ดร.พันธิพา จันทวัฒน์, "Applications of Allicin-Chitosan Complex as Antimicrobial Agent in Low-Fat Pork Sausage and Its Effect on Product Quality and Shelf Life", การประชุมนักวิจัยรุ่นใหม่ พบเมธีวิจัย อาวุโส ครั้งที่ 10, 14 - 16 ตุลาคม 2010, อำเภอชะอำ เพชรบุรี ประเทศไทย