การพัฒนาวัคซีนเชื้อเป็นไวรัสไข้หวัดนกที่ไม่มีส่วนปลายของยีน NS1 โดยใช้หนูเป็นแบบจำลอง

Publish Year International Journal 2
2006 exAmy L. Vincent, exKelly M. Lager, exWenjun Ma, inดร.พรทิพภา เล็กเจริญสุข, ศาสตราจารย์, exMarie R. Gramer, exChristina Loiacono, exJuergen A. Richt, "Evaluation of hemagglutinin subtype 1 swine influenza viruses from the United States", Veterinary Microbiology, ปีที่ 118, ฉบับที่ 3-4, ธันวาคม 2006, หน้า 212-222
2006 exRicht JA, inดร.พรทิพภา เล็กเจริญสุข, ศาสตราจารย์, exLager KM, exVincent AL, exLoiacono CM, exJanke BH, exWu WH, exYoon KJ, exWebby RJ, exSol?rzano A, exGarc?a-Sastre A, "Vaccination of Pigs against Influenza Viruses Using a NS1-deleted Modified Live Vaccine.", Journal of Virology, ปีที่ 80, ฉบับที่ 22, สิงหาคม 2006, หน้า 11009-11018
Publish Year International Conference 1
2010 exTippawan Jantafong, exNattarat Thangthumniyom, exPattama Mutthi, exAlongkot Boonsoongnern, exChalermpol, Lekcharoensuk, exPariwat Poolperm, exKitcha Urairong, inดร.พรทิพภา เล็กเจริญสุข, ศาสตราจารย์, "Phylogenetic analysis of porcine circovirus type 2 isolated from PMWS-negative and –affected farms in Thailand", The International Conference on Veterinary Science, Thailand, 2010, 2 - 5 พฤศจิกายน 2010, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
Publish Year National Conference 1
2015 inดร.พรทิพภา เล็กเจริญสุข, ศาสตราจารย์, exสุคนทิพย์ พูนสุข, exจินต์ภาณี ณ นคร, inดร.ประดิษฐ์ แสงทอง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exนันทวรรณ เพรชรัตน์, "TRACKING SWINE INFLUENZA VIRUS IN THAILAND USING GENETIC ENGINERING AND BIOINFORMATICS", The 53rd Kasetsart University Annual Conference 2015. Kasetsart University, Bangkean,, Chatuchak, Thailand. 3-6 February 2015, 5 กุมภาพันธ์ 2015, อื่นๆ ประเทศไทย