การศึกษาประสิทธิภาพของน้ำมันหอมระเหยจากใบทีทรีในการยับยั้งเชื้อราก่อโรคในพืชในระดับห้องปฏิบัติการ