โครงการวิจัยเพื่อจัดสร้างต้นแบบระบบสื่อสารด้วยเทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตผ่านดาวเทียมเพื่อใช้ในภาวะภัยพิบัติ

Publish Year International Conference 3
2010 exTabsombat, S., exPimpuch, N., exHiranya-Ekaparb, A., inดร.มงคล รักษาพัชรวงศ์, รองศาสตราจารย์, exYamaoka, K., exPhatrapornnant, T., exPhiwthongkham, W., exDuangtanoo, P., "Push-to-talk control scheme for radio over IP communication", 2010 7th International Conference on Service Systems and Service Management, Proceedings of ICSSSM' 10, 28 มิถุนายน 2010
2010 exTabsombat, S., exPimpuch, N., exHiranya-Ekaparb, A., inดร.มงคล รักษาพัชรวงศ์, รองศาสตราจารย์, exYamaoka, K., exPhatrapornnant, T., exPhiwthongkham, W., exDuangtanoo, P., "Radio over IP prototyping: A communication system for emergency response", 2010 7th International Conference on Service Systems and Service Management, Proceedings of ICSSSM' 10, 28 มิถุนายน 2010
2010 exนางสาวสิริญญา ทับสมบัติ, inดร.มงคล รักษาพัชรวงศ์, รองศาสตราจารย์, exKatsunori Yamaoka, exTeera Phatrapornnant, exWaranyoo Phiwthongkham, exPhisanu Duangtanoo, "Performance Analysis of Asterisk SIP Server for Emergency Communication", IC-ICTES 2010, 28 - 30 มกราคม 2010, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
Publish Year International Copyrights 1
2010 inดร.มงคล รักษาพัชรวงศ์, รองศาสตราจารย์, inนางสาววัชรี วีรคเชนทร์, รองศาสตราจารย์, exนายนิพนธ์ พิมพ์พืช, exนายสัณห์ อุทยารัตน์, exนายเอกพล หิรัณยเอกภาพ, exนายศิริชัย แซ่หว่อง, exนายลูกา เนตรเนรมิตร, exนายพีรพล พรหมพิทักษ์พร, exนายชินพจน์ วงศ์ศรีพิสันต์, "(สถาบันวิจัยฯ ยังไม่ตรวจรับจนกว่าอาจารย์จะได้รับสิทธิบัตร)ระบบสื่อสารแบบควบรวมด้วยเทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตโปรโตคอล", Kasetsart University, 2010