สารต่อต้านอนุมูลอิสระต่อเชื่อมบนอนุภาคนาโนไคโตซานสำหรับพลาสติกที่ฆ่าเชื้อด้วยรังสี

Publish Year International Conference 1
2009 inดร.วรรณวิมล ปาสาณพันธ์, รองศาสตราจารย์, "สารต่อต้านอนุมูลอิสระต่อเชื่อมบนอนุภาคนาโนไคโตซานสำหรับพลาสติกที่ฆ่าเชื้อด้วยรังสี", 1st Coordinated Research Meeting (CRP) on “Nanoscale Radiation Engineering of Advanced Materials for Potential Biomedical Applications”., 30 มีนาคม - 3 เมษายน 2009, Vienna สาธารณรัฐออสเตรีย