สารต่อต้านอนุมูลอิสระต่อเชื่อมบนอนุภาคนาโนไคโตซานสำหรับพลาสติกที่ฆ่าเชื้อด้วยรังสี

Publish Year International Journal 2
2010 inดร.วรรณวิมล ปาสาณพันธ์, รองศาสตราจารย์, exรศ.ดร.สุวบุญ จิรชาญชัย, exGarry R. Buettner, "Chitosan gallate as a novel potential polysaccharide antioxidant: an EPR study", Carbohydrate Research, ปีที่ 345, ฉบับที่ 1, มกราคม 2010, หน้า 132-140
2010 exAngelique C Eslami, inดร.วรรณวิมล ปาสาณพันธ์, รองศาสตราจารย์, exBrett A Wagner, exGarry R. Buettner, "Free radicals produced by the oxidation of gallic acid: an electron paramagnetic resonance study", Chemistry Central Journal, ปีที่ 4, ฉบับที่ -, สิงหาคม 2010, หน้า 1-4
Publish Year International Conference 3
2010 inดร.วรรณวิมล ปาสาณพันธ์, รองศาสตราจารย์, exMs.Thitirat Rattanawongwiboon, exMs.Pakjira Rimdusit, "SELF-ASSEMBLY STEARYL CHITOSANNANOPARTICLE: GAMMA RADIATION SYNTHESIS", Joint Symposium on Advanced Polymers and Nanomaterials, 9 - 10 กรกฎาคม 2010, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2010 inดร.วรรณวิมล ปาสาณพันธ์, รองศาสตราจารย์, exนางสาวฐิติรัตน์ วงษ์รัตนวิบูลย์, "Fabrication of stearyl-chitosan nanoparticle by nanoscale radiation induction: an approach for green bio-based additive for polylactic acid", Innobioplast 2010, 9 - 11 กันยายน 2010
2009 inดร.วรรณวิมล ปาสาณพันธ์, รองศาสตราจารย์, exนางสาวภัคจิรา ริมดุสิต, exนางสาวสุรกานต์ ชูฟอง, "การสร้างอนุภาคนาโนไคโตซาน: การศึกษาสภาวะการเตรียมที่เป็นระบบด้วยกระบวนการฉายรังสีแกมมาและกระบวนการทางเคมี", The 6th European Conference on Marine Natural Products, 17 - 24 กรกฎาคม 2009, Porto