การศึกษาความหลากหลายและระดับการแสดงออกของยีน methyl-coenzyme M reductase (mcr) ซึ่งมีบทบาทในการผลิตมีเทนของเชื้อเมทาโนเจนในลำไส้ปลวก

Publish Year National Journal 1
2011 inดร.ปิ่นสุรางค์ ดีวงษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "symbiotic microbial community in gut ecosystem of termites", KU Science Journal, ปีที่ 29, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2011, หน้า 1-14