การลดการใช้น้ำมันเตาและการจัดการของเสียผ่านกระบวนการก๊าซซิฟิเคชั่นของกากตะกอนชีวภาพในอุตสาหกรรมกระดาษรีไซเคิล