เว็บเซอร์วิสชำระสินค้าและบริการผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่

Publish Year National Conference 1
2009 inดร.สุขุมาล กิติสิน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "เว็บเซอร์วิสชำระสินค้าและบริการผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่", The first national conference on industrial and research projects for undergraduate students: IRPUSCON-01, 27 - 29 มีนาคม 2009, กทม. กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย