การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเนียร์อินฟราเรดสเปกโตรโกปีเพื่อตรวจหาไข่และหนอนของแมลงวันผลไม้ในเปลือกและเนื้อมะม่วงสดโดยไม่ทำลายตัวอย่าง

  • สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

  • โครงการเดี่ยว

  • 2552 (2551-2552)

  • inนางวารุณี ธนะแพสย์

  • inนางวารุณี ธนะแพสย์

  • โครงการวิจัยสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี