การสกัดแทนนินจากน้ำเสียของอุตสาหกรรมปาล์มโดยการจับก้อนด้วยไฟฟ้า

Publish Year International Journal 1
2008 exAgustin, M.B., exSengpracha, W.P., inดร.วีรชัย พุทธวงศ์, รองศาสตราจารย์, "Electrocoagulation of palm oil mill effluent", International Journal of Environmental Research and Public Health, ปีที่ 5, ฉบับที่ 3, กันยายน 2008, หน้า 177-180