ปฏิกิริยาดีลส์แอลเดอร์และปฏิกิริยาการเกิดเอสเทอร์โดยใช้ไมโครเวฟ

Publish Year International Journal 3
2012 inดร.วีรชัย พุทธวงศ์, รองศาสตราจารย์, exEksinitkun, G, exRuensumran, W, exTaechowisan, T, exPhutdhawong, WS, "Synthesis and anticancer activity of 5,6,8,13-tetrahydro-7H-naphtho[2,3-a][3]-benzazepine-8,13-diones", ARCHIVES OF PHARMACAL RESEARCH, ปีที่ 35, ฉบับที่ 5, พฤษภาคม 2012, หน้า 769-777
2009 exWaya S. Phutdhawong, exWanwikar Ruensamran, inดร.วีรชัย พุทธวงศ์, รองศาสตราจารย์, exThongchai Taechowisan, "Synthesis of 1,6,7,8-tetrahydro-naphtho[2,3-d]-azepino[4,5-b]indole-9,14-diones and their inhibitory effects on pro-inflammatory cytokines", Bioorganic & Medicinal Chemistry Letters , ปีที่ 19, ฉบับที่ 19, ตุลาคม 2009, หน้า 5753-5756
2009 exJirawan Banditpuritat, exWaya Phutdhawong, inดร.วีรชัย พุทธวงศ์, รองศาสตราจารย์, "Microwave-induced acetylation of 2-methyl-5-hydroxy-1,4-naphthoquinone (plumbagin)", Maejo International Journal of Science and Technology, ปีที่ 3, ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2009, หน้า 366-370
Publish Year International Conference 5
2010 inดร.วีรชัย พุทธวงศ์, รองศาสตราจารย์, "Synthesis of functionalized cyclopentenones via Diels-Alder reaction of anthracene.", 240th ACS National Meeting, Boston, MA, United States, August 22-26, 2010, 22 - 26 สิงหาคม 2010, Boston แมสซาชูเซตส์ สหรัฐอเมริกา
2010 inดร.วีรชัย พุทธวงศ์, รองศาสตราจารย์, "Synthesis of a novel type of .alpha.-benzylcyclopentanone.", Kamphaengsaen International Natural Products Symposium: The Relationship between Living Organisms and Environment, 23 - 24 ตุลาคม 2010, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2010 inดร.วีรชัย พุทธวงศ์, รองศาสตราจารย์, "Improvement of synthetic method of Brassinosteroids.", Kamphaengsaen International Natural Products Symposium: The Relationship between Living Organisms and Environment, 23 - 24 ตุลาคม 2010, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2010 inดร.วีรชัย พุทธวงศ์, รองศาสตราจารย์, "Stereoselective preparation of 4,5-[9',10']{9',10'-dihydro-9'-(2"-methoxyethyl)anthraceno}-3-hydroxycyclopentenone.", Kamphaengsaen International Natural Products Symposium: The Relationship between Living Organisms and Environment, 23 - 24 ตุลาคม 2010, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2010 inดร.วีรชัย พุทธวงศ์, รองศาสตราจารย์, "Synthesis of methyl ketone methyl ester anthracene adduct: a precursor of coruscanone A.", Kamphaengsaen International Natural Products Symposium: The Relationship between Living Organisms and Environment, 23 - 24 ตุลาคม 2010, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย