การพัฒนาการออกแบบและผลิตแม่พิมพ์ฉีดขึ้นรูปท่อยางที่ใช้ในอุตสาหกรรมยานยนต์