ภาษาชอง (ต่อเนื่อง)

Publish Year International Journal 1
2004 inดร.อภิลักษณ์ ธรรมทวีธิกุล, รองศาสตราจารย์, "A Laryngoscopic Study of Chong Registers", Kasetsart Journal (Social Sciences)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาสังคมศาสตร์), ปีที่ 24, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม 2004 - ธันวาคม 2003, หน้า 207-213
Publish Year International Conference 2
2007 inดร.อภิลักษณ์ ธรรมทวีธิกุล, รองศาสตราจารย์, exJerold A. Edmondson, Jimmy G. Harris, John H. Esling and Chern Chanphai., "A Laryngoscopic Study of Chong Voacl registers: Another Look. University of Maryland, Maryland, USA. ", The 17th Southeast Asian Linguistics Society Conference, SEALS, Aug. 31-Sept. 2, 2007, University of Maryland, Maryland, USA. (presented by the 1st author) , 31 สิงหาคม - 2 กันยายน 2007, แมริแลนด์ สหรัฐอเมริกา
2003 inดร.อภิลักษณ์ ธรรมทวีธิกุล, รองศาสตราจารย์, "A Laryngoscopic Study of Chong Registers", 15th International Congress of Phonetic Sciences, 3 - 9 สิงหาคม 2003, Barcelona ราชอาณาจักรสเปน