การใช้สารยูจีนอลเป็นยาสลบสำหรับสัตว์น้ำ

Publish Year International Journal 1
2009 exUton Charoendat, inดร.นนทวิทย์ อารีย์ชน, รองศาสตราจารย์, inดร.ประพันธ์ศักดิ์ ศีรษะภูมิ, รองศาสตราจารย์, exDoungdaw Chantasart, "Efficacy of Synthetic Eugenol as an Anesthetic for Nile Tilapia (Oreochromis niloticus Linn.)", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์), ปีที่ 43, ฉบับที่ 5, ธันวาคม 2009, หน้า 120-131