การศึกษาธรณีสัณฐานบริเวณแหล่งเตาโบราณแม่น้ำน้อยจังหวัดสิงห์บุรี และการกำหนดอายุเตาโบราณด้วยวิธีเรืองแสงความร้อน

Publish Year International Journal 2
2012 inดร.กฤษณ์ วันอินทร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exS. Suksawang, exC. Thongleurm, exS. Intarasiri, exU. Tippawan, exT. Kamwanna, exP. Dararutana, "PIXE study on Thai amulet: Phra Somdej Wat Rakhang", Journal of Radioanalytical and Nuclear Chemistry , ปีที่ 294, ฉบับที่ 3, ธันวาคม 2012, หน้า 383-386
2012 inดร.กฤษณ์ วันอินทร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exY. Thongkam, exT. Kamwanna, exP. Dararutana, "Characterization of prehistorical glass beads excavated from Khao Sam Kaeo(Chumphon, Thailand) using PIXE and SEM–EDS", Journal of Radioanalytical and Nuclear Chemistry, ปีที่ 294, ฉบับที่ 2, พฤศจิกายน 2012, หน้า 247-250