การพัฒนาวิธีการแบบใหม่ที่ง่ายและมีประสิทธิภาพสูงสำหรับการสังเคราะห์อนุภาค ของทองที่มีโครงสร้างอยู่ในระดับนาโนเมตรบนพื้นผิวของคาร์บอนนาโนทิวบ์

Publish Year International Conference 2
2010 inดร.ชมพูนุท วรากุลวิทย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.จำรัส ลิ้มตระกูล, ศาสตราจารย์, exProf. Dr. Alexander Kuhn, "Controlled purification, dispersion, water-solubilisation and cutting of carbon nanotubes using phosphomolybdic acid", NanoThailand 2010, 18 - 20 พฤศจิกายน 2010, ปทุมธานี ประเทศไทย
2009 inดร.ชมพูนุท วรากุลวิทย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exMarie-H?l?ne Delville, exZhonghao Li, inดร.จำรัส ลิ้มตระกูล, ศาสตราจารย์, exAlexander Kuhn, "Simple Route to Synthesize Gold Decorated Carbon Nanotubes using Electro- or Electroless Deposition ", Hybrid Materials 2009, 15 - 19 มีนาคม 2009, Tours สาธารณรัฐฝรั่งเศส
Publish Year National Conference 1
2010 inดร.ชมพูนุท วรากุลวิทย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.จำรัส ลิ้มตระกูล, ศาสตราจารย์, "Simple Route to Synthesize Gold Decorated Carbon Nanotubes", การประชุมนักวิจัยใหม่..พบ..เมธีวิจัยอาวุโส สกว., 14 - 16 ตุลาคม 2010, เพชรบุรี ประเทศไทย