การศึกษาความหลากหลายทางพันธุกรรมของน้อยหน่าที่พบในประเทศไทยโดยใช้ดีเอ็นเอเป็นเครื่องหมายโมเลกุล


แสดงความคิดเห็น

(0)