การปรับปรุงพันธุ์พริกให้ต้านทานโรคแอนแทรคโนสโดยใช้ลูกผสมสามทาง

Publish Year International Journal 1
2010 exTemiyakul, P, exTaylor, PWJ, inดร.อรรัตน์ มงคลพร, รองศาสตราจารย์, "Development of a Double-inoculation Method to Assess Resistance to Anthracnose in Trispecies Capsicum Hybrid", JOURNAL OF PHYTOPATHOLOGY, ปีที่ 158, ฉบับที่ 7-8, สิงหาคม 2010, หน้า 561-565