การสร้างเมมเบรนโพลิเมอร์แบบรูพรุนระดับนาโนโดยเทคนิคการระดมยิงด้วยอนุภาคแอลฟา: สำหรับพัฒนาเป็นวัสดุกรองระดับนาโน

Publish Year International Conference 1
2010 inดร.วรรณวิมล ปาสาณพันธ์, รองศาสตราจารย์, exMs.Kamonwan Haema, exDr.Thananchai Piroonpan, "FABRICATION OF POLYMERIC NANOPOROUS MEMBRANE BY ALPHA PARTICLE ACTIVATION", Joint Symposium on Advanced Polymers and Nanomaterials, 9 - 10 กรกฎาคม 2010, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย