กลยุทธ์การดำเนินงานของตระกูลเมดิชี่ ที่มีอิทธิพลต่อเศรษฐกิจของฟลอเรนซ์ ระหว่างศตวรรษที่ 13-17