โครงการใช้สารไล่-กับดักเพื่อควบคุมยุงลาย

Publish Year International Journal 2
2012 ex Achee N, , exMasuoka P, exSmith P, exMartin N, inดร.ธีรภาพ เจริญวิริยะภาพ, ศาสตราจารย์, exPolsomboon S, exHendarto J, "Identifying the effective concentration for spatial repellency of the dengue vector Aedes aegypti", Parasites and Vectors , ปีที่ 10, ฉบับที่ 2, ธันวาคม 2012
2009 exDusfour, I, exAchee, NL, exSardelis, MR, inดร.ธีรภาพ เจริญวิริยะภาพ, ศาสตราจารย์, exGrieco, JP, "Comparison of a novel high-throughput screening system with the Bottle assay for evaluating insecticide toxicity", JOURNAL OF PESTICIDE SCIENCE, ปีที่ 34, ฉบับที่ 4, กรกฎาคม 2009, หน้า 283-286
Publish Year International Conference 5
2011 inดร.ธีรภาพ เจริญวิริยะภาพ, ศาสตราจารย์, exPolsomboon Suppaluck, exSuwonkerd W, exGrieco J, exAchee N. L, exOjo T.A., "Spatial repellency responses observed in Aedesaegypti to reduced doses and surface area coverage of chemical compounds in western Thailand.", The 60thAnnual Meeting of American Tropical Medicine and Hygiene., 4 - 8 ธันวาคม 2011, เพนซิลเวเนีย สหรัฐอเมริกา
2011 inดร.ธีรภาพ เจริญวิริยะภาพ, ศาสตราจารย์, exChuaycharoensuk T.,, exP. Sirisopa , "Behavioral Responses of DEET (N, N-dimethyl-3-methyl-benzamide) by Three Species of Mosquitoes, Aedes albopictus, Culex quinquefastiatus and Culex gelidus, in Thailand.", The Second International Forum for Surveillance and Control of Mosquitoes and Mosquito-borne Disease. , 23 - 27 พฤษภาคม 2011, สาธารณรัฐประชาชนจีน
2011 inดร.ธีรภาพ เจริญวิริยะภาพ, ศาสตราจารย์, exN Achee, "Responses of Mosquitoes to Insecticide: Behavior and Resistance", The Second International Forum for Surveillance and Control of Mosquitoes and Mosquito-borne Disease, 23 - 27 พฤษภาคม 2011
2011 inดร.ธีรภาพ เจริญวิริยะภาพ, ศาสตราจารย์, "Optimization of the BG-SentinelTM mosquito trap for controlling Aedes aegypti Diptera:Culicidae) at the household level.", The 2nd International Forum for Surveillance and Control of Mosquitoes and Mosquito-borne Diseases (IFSCMMD), 23 - 27 พฤษภาคม 2011, สาธารณรัฐประชาชนจีน
2011 inดร.ธีรภาพ เจริญวิริยะภาพ, ศาสตราจารย์, exFerdinan Salazar, "Optimization of A Peridomestic Trap for integration into Aedes aegypti Push Pull Control Strategy.", American Society for Tropical Medicine and Hygiene 58th Annual Meeting, Oral Presentation. December 3-8, 2011. Mariott Wardman Park Hotel, Washington DC, USA., 3 - 8 ธันวาคม 2011, เพนซิลเวเนีย สหรัฐอเมริกา