การทดสอบพี้ชและเนคทารีนพันธุ์ใหม่ในพื้นที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวง

Publish Year International Journal 1
2014 inดร.อุณารุจ บุญประกอบ, รองศาสตราจารย์, "Advances in Sino-Thai Cooperation in Peach Breeding", Acta Horticulturae, ปีที่ 2, ฉบับที่ 1059, ธันวาคม 2014, หน้า 75-82