การยกระดับมาตรฐานยอไทยและผลิตภัณฑ์เสริมสุขภาพ โครงการย่อย การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากยอไทย

Publish Year International Trademark 1
2014 inนางชิดชม ฮิรางะ, "กรรมวิธีการผลิตผงลูกยอและผลิตภัณฑ์จากกรรมวิธีการผลิตดังเกล่าว", สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, 2014