การออกแบบโมเลกุลและการผลิตวัสดุที่มีโครงสร้างระดับนาโนเมตร

Publish Year International Journal 4
2010 exLoget, G., exLarcade, G., exLapeyre, V., exGarrigue, P., inดร.ชมพูนุท วรากุลวิทย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.จำรัส ลิ้มตระกูล, ศาสตราจารย์, exDelville, M.-H., exRavaine, V., exKuhn, A., "Single point electrodeposition of nickel for the dissymmetric decoration of carbon tubes", Electrochimica Acta, ปีที่ 55, ฉบับที่ 27, พฤศจิกายน 2010, หน้า 8116-8120
2008 inดร.ชมพูนุท วรากุลวิทย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exJerome Majimel, exMarie-Helene Delville, exPatrick Garrigue , inดร.จำรัส ลิ้มตระกูล, ศาสตราจารย์, exAlexander Kuhn , "Controlled purification, solubilisation and cutting of carbon nanotubes using phosphomolybdic acid", Journal of Materials Chemistry, ปีที่ 18, ฉบับที่ 34, กรกฎาคม 2008, หน้า 4056-4061
2008 inดร.ชมพูนุท วรากุลวิทย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exNguyen, T, exMajimel, J., exDelville, M.-H, exLapeyre, V, exGarrigue, P, exRavaine, V., inดร.จำรัส ลิ้มตระกูล, ศาสตราจารย์, exKuhn, A, "Dissymmetric carbon nanotubes by bipolar electrochemistry", Nano Letters , ปีที่ 8, ฉบับที่ 2, กุมภาพันธ์ 2008, หน้า 500-504
2005 inดร.ชมพูนุท วรากุลวิทย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exBamrungsap, S, exLuksirikul, P, inดร.พิพัฒน์ คงประชา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.จำรัส ลิ้มตระกูล, ศาสตราจารย์, "Diels-Alder cycloadditions of single-wall carbon nanotubes with electron-rich dienes: a theoretical study", NANOPOROUS MATERIALS IV, ปีที่ 156, ฉบับที่ -, สิงหาคม 2005, หน้า 823-828
Publish Year International Conference 4
2009 inดร.ชมพูนุท วรากุลวิทย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exM, -H, Delville, exV., Ravaine, inดร.จำรัส ลิ้มตระกูล, ศาสตราจารย์, exA., Kuhn, "Dissymetric metal deposition on carbon nanotubes", the 2009 Nanotechnology Conference and Trade Show, 3 - 7 พฤษภาคม 2009, Houston เทกซัส สหรัฐอเมริกา
2008 inดร.ชมพูนุท วรากุลวิทย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exThi Nguyen, exJerome Majimel, exMarie-Helene Delville, exVeronique Lapeyre, exPatrick Garrique, exValerie Ravaine, inดร.จำรัส ลิ้มตระกูล, ศาสตราจารย์, exAlexander Kuhn , "Dissymmetric Carbon Nanotubes by Bipolar Electrochemistry", 12th International Conference on Electroanalysis, ESEAC 2008, 16 - 19 มิถุนายน 2008, Prague สาธารณรัฐเช็ก
2008 inดร.ชมพูนุท วรากุลวิทย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exJerome Majimel, exMarie-Helen Delville, exPatrick Garrigue , inดร.จำรัส ลิ้มตระกูล, ศาสตราจารย์, exAlexander Kuhn , "Controlled purification, solubilisation, dispersion and cutting of carbon nanotubes using phosphomolybdic acid", NSTI Nanotech 2008, 1 - 6 มิถุนายน 2008, Boston แมสซาชูเซตส์ สหรัฐอเมริกา
2008 inดร.พิพัฒน์ คงประชา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exNamuangruk S, inดร.ชมพูนุท วรากุลวิทย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.จำรัส ลิ้มตระกูล, ศาสตราจารย์, "Interaction of glycine on gold nanocluster decorated on single-wall carbon nanotube: Theoretical investigation", 236th ACS National Meeting, 17 - 21 สิงหาคม 2008, Philadelphia เพนซิลเวเนีย สหรัฐอเมริกา