โครงการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อกำหนดแนวทางการลดผลกระทบการแก้ไขป้องกันปัญหาและเพื่อเพิ่มศักยภาพด้านการเกษตรภายใต้ข้อตกลงการค้าเสรี: สินค้าประมง


แสดงความคิดเห็น

(0)