ชุดโครงการไม้ผลเขตหนาวสกุล Prunu s โครงการย่อยที่ 1.3 การพัฒนาวิธีการคัดเลือกด้วยเครื่องหมายโมเลกุลสำหรับไม้ผลสกุล Prunus ที่ต้องการความหนาวเย็นน้อยสำหรับพื้นที่สูงทางภาคเหนือ


แสดงความคิดเห็น

(0)